Yritysvakuutukset takaavat menestyksesi ja yrityksesi toiminnan turvallisuuden - silloinkin kun asiat eivät mene kuin Strömsössä 

 

Tässä blogissa syvennymme tarkemmin yrityksen lakisääteisiin sekä vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Olipa yrityksesi sitten aloittava yritys, kasvuyritys, pk-yritys tai konserni, on vakuutusasioista huolehtiminen yksi tärkeimmistä yritystoimintaan liittyvistä asioista. Yritystoimintaa ei voi aloittaa tai jatkaa, elleivät pakolliset vakuutukset ole ajan tasalla. Vakuutuksia on monenlaisia, ja usein voit räätälöidä sopivanlaisen paketin yrityksellesi vakuutusmyyjäsi kanssa, mikäli haluat liittää pakollisiin vakuutuksiin täydentäviä, vapaaehtoisia vakuutuksia. Vapaaehtoiset vakuutukset tuovat lisäturvaa, sekä luovat yrityksellesi ja työntekijöillesi lisäarvoa. Ne edistävät myös henkilöstösi työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä.   

 

Vakuuttamalla yrityksesi, itsesi ja työntekijäsi, varmistat, että yrityksesi seisoo vakaalla pohjalla ja työntekijäsi pääsevät tarvittaessa nopeasti asiantuntevaan hoitoon ja takaisin työhön.   

 

 

ALOITTAVAN YRITYSEN LAKISÄÄTEISET JA VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET

 

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), parantaa yrittäjän sosiaaliturvaa sekä eläkettä. YEL on pakollinen 18-67-vuotiaille yrittäjille, jos yritystoiminta jatkuu yli neljä kuukautta. Näiden lisäksi YEL auttaa, mikäli yrittäjä sairastuu, on vanhempainvapaalla tai jos yritystoiminta keskeytyy muusta syystä. YEL maksetaan työeläkevakuutusyhtiöön, esim. Ilmarinen. 
 • Työntekijän työeläkevakuutus (TyEL)varmistaa työntekijän sosiaaliturvan ja eläkkeen. Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta. Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun työeläkevakuutusyhtiöön. 
 • Työntekijän työtapaturmavakuutus antaa turvaa ammattitautien varalta, sekä korvaa työssä ja työmatkalla tapahtuvia tapaturmia. Hoitokulujen lisäksi korvataan mm. päiväraha työkyvyttömyyden ajalta. Pysyvän työeläkkeen kohdalla maksetaan tapaturmaeläkettä. Työntekijän tapaturmavakuutus on lakisääteinen, kun työstä maksettava palkka ylittää 1300 € vuodessa.  
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on pääsääntöisesti pakollinen silloin kun yritykseen palkataan työntekijöitä. Se turvaa työntekijän perheen välittömän toimeentulon puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen tämän menehtyessä sairauteen tai tapaturmaisesti.  

 

Yleisten lakisääteisten vakuutusten lisäksi, alasta, yritystoiminnasta ja yrityksen omaisuudesta riippuen, on olemassa muita lain vaatimia vakuutuksia. Mikäli yrityksellä on ajoneuvoja, on liikennevakuutus pakollinen. Se korvaa liikennevahingoista aiheutuneita henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen vahingot. Jos taas yrityksellä on kiinteistöjä, vaaditaan kiinteistövakuutus. Yritys voi valita sen kokonaisalaan perustuen tai vakuuttaa kiinteistö sovittuun euromäärään asti. Näiden lisäksi joillain erikoisaloilla on alakohtaisia lakisääteisiä vakuutuksia. Esimerkiksi ympäristövakuutus on välttämätön, jos yritystoimintaan liittyy riskejä ympäristövahingoista, sen vaarasta tai toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle.  Potilasvakuutus taas on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan rekisteröityneille terveyden- ja sairaanhoitoalan yrityksille pakollinen. Se korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuvan henkilövahingon, kuten hoito- tai tapaturmavahingon. Tarkemmat tiedot vuoden 2020 vakuutusmaksuista löydät yrittäjät.fi-sivuilta. 

 

Lakisääteisten vakuutusten lisäksi olemme listanneet alle yleisimmät yritystoiminnan vapaaehtoiset, täydentävät vakuutukset, joista voi olla suuri hyöty ja turva sekä sinulle että yrityksellesi.  

 

 • Yrittäjän tapaturmavakuutus, joka on tarkoitettu varmistamaan yrittäjän toimeentulo lyhyenkin tapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman sairauspoissaolon ajan.   
 • Yrityksen sairauskuluvakuutus, eli yrittäjän tai työntekijän terveysturva. Se korvaa esimerkiksi sairauksien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. 
 • Työntekijän vapaa-ajan tapaturmavakuutus varmistaa mm. työntekijäsi nopean toipumisen ja työhön paluun myös silloin, kun tapaturma sattuu työn ulkopuolella vapaa-ajalla.  
 • Yrityksen henkilökeskeytysvakuutus on tärkeä turva yrittäjälle tai yrityksen avainhenkilöille, kun yllättävä tapaturma vie yli 3 vrk tai sairastat yli 14 vrk. Henkilökeskeytysvakuutus korvaa joko menetetyn liikevaihdon katemenetyksen tai sijaisen palkanmaksun.
 • Yrityksen ajoneuvovakuutus eli kasko korvaa ajoneuvon vahinkoja silloin, kun vahinko on kuljettajan omaa syytä tai syyllisyys on epäselvää. Kaskolla voi vakuuttaa yrityksen henkilö-, paketti- ja kuorma-autot, sekä muut ajoneuvot. 
 • Yrityksen oikeusturvavakuutus kattaa riidasta tai rikoksesta johtuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Vakuutusta voi käyttää Suomen käräjäoikeudessa ja välimiesmenettelyssä. Aloittavan yrityksen kannattaa hankkia oikeusturvavakuutus heti alussa, sillä se korvaa myös sopimusriidat, kuten työsuhde-erimielisyydet. 
 • Yrityksen omaisuusvakuutus tuo kattavasti turvaa esimerkiksi tulipalon, vesivahingon tai ilkivallan varalta. Yritys voi valita omaisuusvakuutuksen mm. yrityksen koneille, laitteille ja kalustolle. 
 • Yrityksen keskeytysvakuutus on tärkeä silloin, jos yrityksesi toiminta yllättäen keskeytyy. Keskeytysvakuutus korvaa mm. katemenetyksen ja palkanmaksun. 
 • Yrityksen matkavakuutus turvaa henkilöstön hyvinvoinnin sekä laadukkaan ja nopean hoidon matkoilla. 
 • Yrityksen kybervakuutus, joka korvaa mm. kyberhyökkäyksestä johtuneet menetykset ja viestintäkulut.  
 • Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain mukaan vastuussa. 
 • Yrityksen tuotevastuuvakuutus turvaa yrityksen korvausvelvollisuuden varalta, jos toimittamasi tuote tai palvelu aiheuttaa vahinkoa toiselle osapuolelle. 
 • Varallisuusvastuuvakuutus on tarpeen kirjanpito- ja lakipalveluja tarjoaville yrityksille. Se antaa suojaa toisille osapuolille aiheutettujen vahinkojen varalle. 
 • Yrityksen konsulttivastuuvakuutus suojaa yrityksen, jos yritys joutuu korvausvastuuseen suunnitteluvirheen aiheuttamasta vahingosta konsultti- ja suunnitteluyrityksessä. 
 • Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa varallisuusvahinkoja, jotka yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen aiheuttaa. 

 

Yksi yrittäjän tärkeimpiä vakuutuksia on vapaaehtoinen Yrittäjän tapaturmavakuutus, sillä yrittäjä ei kuulu pakollisesti vakuutettaviin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Sinun kannattaa siis yrittäjänä varmistaa oma ja perheesi tulevaisuutesi ja taloudellinen turvasi vakuuttamalla itsesi. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen voit ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen, eli YEL-vakuutuksen lisäksi. Se korvaa työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuvat ansionmenetykset, kuten maksaa päivärahan, tapaturmaeläkkeen tai kuntoutusrahan, jotka lasketaan YEL-vuosityöansioista. Se korvaa tapaturmaeläkkeen myös pysyvässä työkyvyttömyydessä. Lisäksi yrittäjän hoito-, tutkimus- ja kuntoutuskulut, sekä sairaanhoidon matkakulut korvataan. Yrittäjän kannatta perehtyä kunnolla oman alansa ja yrityksensä tarpeisiin sopiviin vakuutusratkaisuihin ja kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä.  

 

Kun kaikki yrityksesi vakuutusasiat ovat kunnossa, voit huoletta aloittaa tekemään sitä työtä, mikä tekee sinut onnelliseksi ja mahdollistaa yrityksesi menestyksen. Seuraavassa blogissa kurkistamme yrittäjän arkeen ja kerromme välttämättömistä toimista, joilla luot hyvän ja kestävän pohjan yrityksesi menestykselle. Pohdimme yrityksen kasvumahdollisuuksia mm. rekry-prosessin kautta, joka on yksi yrityksen suurimmista investoinneista, sekä muita käytännön asioita, joiden avulla onnistut yrittämisessä.  

  

Lisää tietoa yrittäjän vakuutuspaketeista ja vakuutusasioista saat ottamalla yhteyttä Petri Vuollet puh. 040 750 5293 tai sähköpostitse petri.vuollet@pohjola.fi.  

 

”Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti.” – Herman Cain    

02.04.2020