Ammattiliikenteen vakuuttaminen! Liikenne, tiekkari, vastuu, taakka, käsva?

Tänään olen suorittanut Ammattiliikenteen vakuuttamiskurssin ja nyt on myös valtuudet myydä A-Vakuutus Oy:n vakuutustuotteilla ammattiliikenneajoneuvojen, -koneiden sekä -välineiden turvat kuntoon.

Ota yhteyttä minuun kun tarvitset hankkia Ammattiliikenne vakuutuksia mm. seuraavien toimialojen varten: 

Taksiliikenne, Muuttopalvelut, Varastointi, Rakennuspaikan valmistelutyöt / maanrakennuksen päätoimiala, Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto, Lastinkäsittely,  Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta, Muu kuljetusvälitys, ajoneuvot ilman kuljettajaa, Tieliikenteen terminaalitoiminta, Muu maaliikennettä palveleva toiminta (Hinauspalvelu), Huolinta ja rahtaus, Tieliikenteen tavarankuljetus (ei sisällä säiliöliikennettä), Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne, Linja-autojen tilausliikenne, Paikallisliikenne, Sairaankuljetuspalvelut, Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen, Teiden ja moottoriteiden rakentaminen / maanrakennusta, Siltojen ja tunneleiden rakentaminen, Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristöhuoltopalvelut, Viemäri ja jätevesihuolto, Katujen ja teiden puhtaanapito, Maisemanhoitopalvelut, Puunkorjuu ja Metsätaloutta palveleva toiminta.

Ota yhteyttä niin laitetaan kerralla ammattiliikenneturvat kuntoon!

Terveisin,

Vakuutusasiamies.fi   

17.04.2019